O Moni

Mona Maličević je doktor medicine zaljubljen u svaki vid isceljenja koji ima plemenitu srž. Veruje da je zdravlje osnovni preduslov za život iz snova i prioritet uspešnog čoveka.

O Moni

Mona Maličević je doktor medicine zaljubljen u svaki vid isceljenja koji ima plemenitu srž. Veruje da je zdravlje osnovni preduslov za život iz snova i prioritet uspešnog čoveka.Mona Maličević je doktor medicine i akademski specijalista mikroskopije i ćelijske biologije. Ljubav prema nauci i biologiji usmerava je od osnovne škole na puteve rasta kroz takmičenja, knjige i vanškolske aktivnosti. Sa 13 godina je obolela od malignog melanoma desnog oka što je navodi da svoja lična iskustva, uspone i padove iskoristi kao sredstvo za pomoć drugima. Kaže da svaki problem na kraju urušava fizičko zdravlje, zato je svaki problem ujedno i zdravstveni problem koji zahteva rešenje pre nego što se pokaže kao fizička manifestacija - bolest.

Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Beogradu upisuje i postspecijalističke studije. Naučni rad, diplomski i završni specijalistički rad posvetila je izučavanju specifične formacije mozga zadužene za učenje, pamćenje, memoriju, kontrolu emocija i pojedine neuro-endokrinološke osovine. Kroz radove i istraživanja posebnu pažnju posvetila je Alchajmerovoj bolesti. Smer u kome nastavlja edukaciju uključuje preventivno i javno zdravlje, neuro-endokrinologiju i funkcionalnu medicinu. Rad u velikim medicinskim sistemima u Srbiji i inostranstvu omogućio joj je da uči od najboljih i bude u neposrednom kontaktu sa najprestižnijim lekarima i profesorima u Evropi i svetu.

Mona je predavač i organizator jedinstvenih seminara koji su spoj znanja iz oblasti konvencionalne medicine, najnovijih istraživanja sa zapada sa drevnim znanjima istoka i istočnjačke filozofije spaja pod istim velom kako bi holistički pomagala što većem broju ljudi.

Svojim zalaganjem na društvenim mrežama promoviše zdrav životni stil i podiže svest o prevenciji poremećaja zdravlja. Kroz gostovanja na televiziji i intervjue u časopisima koji se bave temom zdravlja želi da upozna ljude sa njihovom veličanstvenom prirodom, regenerativnim sposobnostima tela i samoisceliteljskim mogućnostima.

Kao praktikant konvencionalne i nekonvencijalne medicine tvrdi da se svakom zdravstvenom problemu treba pristupiti na holistički način. Duboko veruje u transformativnu moć koju poseduje svako od nas i da blagostanje u kom želimo da živimo moramo prvo probuditi u nama samima kroz aktivan i kontiuirani rad na sebi.

Čoveka treba motivisati, ohrabriti i obezbediti informacijama na koje načine može da pomogne sebi i živi ispunjenim životom.Takođe, treba ih podstaći da idu za svojim snovima, ne odustaju kada je teško i ne ide po planu i ojačati ih u veri u dobro.

Kao lekar i ambasador zdravlja želi da postavi novi trend u svojoj zemlji i svetu a to je da svakom pojedincu zdravlje tela, duha, uma i emocija bude prioritet, kao i zdravo okruženje u kome boravi. Zdravlje je široka slika u kojoj vlada sklad i sinhronicitet čoveka sa drugim živim bićima, okruženjem, sa Prirodom i Kosmosom.

Neraskidivost čoveka sa genetikom, kolektivom i ekosistemom sa jedne stane i epigenetikom; razvojem svesti i čitavim Univerzumom sa druge strane čini da smo svi bez izuzetka kreatori svoje realnosti, svog zdravstvenog stanja i sudbine.